wiki.barchetta-club.pl

Fani, zapaleńcy i inni wariaci zakochani we włoskiej łódeczce.
Baza wiedzy technicznej budowana wspólnymi siłami.

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


naped:silnik:regulacja-fazy

Regulacja fazy rozrządu

Silnik Fiata Barchetta wyposażony jest w regulator fazy rozrządu (sterowany elektronicznie i włączany hydraulicznie). Regulator nazywany wariatorem umieszczony jest na wałku rozrządu zaworów dolotowych (wałku ssącym).

Rozwiązanie to umożliwia zmianę faz rozrządu (faz zaworów ssących) w funkcji aktualnego obciążenia silnika. Parametr ten obliczany jest przez sterownik silnika (ECU) na podstawie otrzymanych sygnałów z przepływomierza powietrza oraz czujnika obrotów. Po odpowiednim przetworzeniu służy do sterowania elektrozaworem regulatora fazy (1).
Konstrukcyjnie urządzenie składa się z zespołu głównego wbudowanego w wałek rozrządu (6) zaworów ssących, który umożliwia zmianę położenia kątowego wałka rozrządu w stosunku do koła pasowego napędzającego wałek rozrządu. Ponadto w skład zespołu wchodzi elektrozawór sterujący umieszczony na kolektorze ssącym i połączony hydraulicznie z zespolem głównym poprzez odpowiednie kanały olejowe.

barchetta-club.pl - Regulacja fazy rozrządu

Elementy sterowania
1, 1'. Elektromagnes regulacji fazy rozrządu.
2, 2'. Zawór sterujący regulatorem fazy rozrządu.
3, 3'. Sprężyna powrotna zaworu.
4. Tłok regulatora fazy rozrządu.
5. Zębnik regulatora fazy rozrządu.
6. Wałek rozrządu.
7. Sprężyna powrotna tłoka.

Elementy olejowe
A. Kanał zasilający oleju.
B. Komora tłoka zaworu.
C. Kanał wewnętrzny tłoka zaworu.
D. Kanał zasilający oleju do regulatora fazy rozrządu.
E. Kanał wylotowy oleju.
F. Kanał zasilający oleju w regulatorze fazy rozrządu.
G. Komora wewnątrz regulatora fazy rozrządu.
H. Komora górna zaworu.

Zasada działania

Przy niskim obciążeniu silnika (poniżej określonej wartości) elektromagnes sterujący (1') nie jest aktywny (nie płynie prąd przez jego uzwojenie) i zawór (2') dociskany sprężyną (3') pozostaje podniesiony blokując przepływ oleju, który dopływa kanałem zasilającym (A) do zespołu głównego regulatora fazy rozrządu. Ewentualne pozostałości oleju spływają do kanału wylotowego (E).
W tym przypadku fazy wałka rozrządu zaworów ssących pozostają niezmienione (położenie OFF).

Jeżeli obciążenie silnika przekracza wartość graniczną, elektromagnes (1) zostaje wysterowany (przez jego uzwojenie przepływa prąd) i przesuwa w dół zawór (2), pokonując siłę sprężyny powrotnej (3). W tym położeniu zaworu (2) olej dopływający do zespołu kanałem zasilającym (A), przepływa przez komorę (B) tłoczka i następnie przez otwór do kanału (C). Z kanału (C) olej przepływa tylko przez górny otwór wprost do kanału (D) (tłoczenia oleju do zespołu głównego regulatora), ponieważ w dolnym położeniu zaworu (2) odcięte zostaje połączenie z kanałem odpływowym (E). Olej kanałami (D) i (F) dopływa do komory (G) przesuwając osiowo, w kierunku silnika tłok (4). Ponieważ tłok posiada na zewnętrznej stronie nacięte uzębienie śrubowe, na skutek ruchu osiowego obraca się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (patrząc od strony rozrządu). Ruch obrotowy tłoka przenoszony jest poprzez wielowypust o prostych zębach na zębnik (5). Zębnik ten połączony z nagwintowaną końcówką wałka rozrządu (6), powoduje obrót wałka rozrządu, zmieniając fazy rozrządu zaworów ssących (położenie ON).

Po wyłączeniu elektromagnesu sterującego (1), zawór (2) powraca w położenie początkowe dociskany sprężyną (3), odcinając dopływ oleju pod ciśnieniem do komory (G) i umożliwiając jednocześnie powrót oleju na skutek działania sprężyny powrotnej (7).
Dodatkowy kanał zapewnia smarowanie czopu wałka rozrządu wtedy, gdy regulator nie działa. Olej, który dopłynął do komory (H) elektromagnesu, wypływa przez kanał wylotowy (E).

Strategia sterowania realizowana przez sterownik silnika (ECU) opisana została w odpowiedniej sekcji artykułu Sterowanie zapłonem.

_

Dane użyte w tej stronie pochodzą z instrukcji serwisowych, ePER oraz opracowań własnych Barchetta Club Polska

Dyskusja

Wpisz swój komentarz. Można stosować składnię wiki:
W K O H᠎ K
 
naped/silnik/regulacja-fazy.txt · ostatnio zmienione: 26-06-2020 19:50 przez 127.0.0.1

Narzędzia strony