wiki.barchetta-club.pl

Fani, zapaleńcy i inni wariaci zakochani we włoskiej łódeczce.
Baza wiedzy technicznej budowana wspólnymi siłami.

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


uklady-elektryczne:fiat-code

Fiat CODE

Ten artykuł jeszcze jest niedokończony.
Sam możesz wziąć udział w jego tworzeniu.
Czytaj o tym na forum!

Fiat CODE to funkcja blokady uruchomienia silnika. Układ ten wyposażony jest w funkcję zapobiegającą kradzieży samochodu. Funkcja ta jest realizowana za pomocą specjalnej centralki (FIAT CODE), wymieniającej informację ze sterownikiem silnika oraz elektronicznego kluczyka wyłącznika zapłonu wyposażonego w specjalny układ scalony (transponder) przechowujący i mogący wysyłać specjalny kod. Każdorazowo, po obróceniu kluczyka wyłącznika zapłonu w położenie STOP, układ FIAT CODE blokuje sterownik silnika.

Po obróceniu kluczyka w położenie MAR wykonywane są kolejno następujące operacje:

1. Sterownik silnika (posiadający w swojej pamięci kod) wysyła do centralki FIAT CODE zapytanie o kod, który powinna jej przesłać w celu wyłączenia funkcji blokady uruchomienia silnika.

2. Centralka FIAT CODE po rozpoznaniu kodu kluczyka włożonego do wyłącznika zapłonu, w przypadku wyniku pozytywnego odpowiada przesyłając kod do sterownika silnika.

3. Rozpoznanie kodu powoduje wyłączenie blokady elektronicznej sterownika silnika i umożliwia mu normalną pracę.

UWAGA
Od momentu zastosowania w samochodach układu FIAT CODE w fazie diagnostyki nie wolno sprawdzać układu innym sterownikiem silnika. W rzeczywistości po podłączeniu zasilania do nowego sterownika zostaje przez niego zapamiętany kod główny, przesyłany z centralki FIAT CODE co spowoduje, że będzie ona nieprzydatna do zastosowania w innym samochodzie.

_

Dane użyte w tej stronie pochodzą z instrukcji serwisowych, ePER oraz opracowań własnych Barchetta Club Polska

Dyskusja

Wpisz swój komentarz. Można stosować składnię wiki:
K W U D H
 
uklady-elektryczne/fiat-code.txt · ostatnio zmienione: 28-06-2020 15:13 przez 127.0.0.1

Narzędzia strony